I am debating public service (In Swedish) at #PSFunk

Press articles

Mentioned in "Om inte PS står upp för våra rättigheter - vem ska då göra det?" - Vi på TV (Sveriges Television) 2017-01-27 https://vipatv.svt.se/204/nyheter/arkiv-for-nyheter/2017-01-27-om-inte-ps-star-upp-for-vara-rattigheter---vem-ska-da-gora-det.html